احکام وضو

مباحث مطرح در این پاورپونت:

 1. چگونگی وضو
 2.  اعمال وضو  
 3.  شرایط آب وضو
 4.  شرایط اعضای وضو
 5.  شرایط وضو گیرنده
 6.  رعایت ترتیب و موالات در وضو
 7.  چیزهایی که باید برای آن وضو گرفت 
 8.  مبطلات وضو 
 9.  موارد وضوی مستحبی                   
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
وجوب شناخت احکام فقهی

آنچه در این پاورپونت با آن آشنا می شوید:

 1. تقسیم احکام
 2. وجوب شناخت احکام فقهی دین
 3. معنای تقلید
 4. احکام تقلید
 5. شرایط مرجع تقلید
 6. راه شناخت مرجع تقلید
 7. بقاء بر تقلید
 8. عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
 نماز

آنچه در اینجا از نظر شما می گذرد:

 1. اهمیت نماز
 2. پوشش در نماز
 3. مکان نمازگزار
 4. قبله
 5. واجبات نماز
 6. مبطلات نماز
 7. نماز در حرمین شریفین
 8. تخییر بین قصر و اتمام در مکه و مدینه
 9. سجده بر فرش
 10. نماز جماعت غیر استداره ای
 11. نماز جماعت به صورت استداره ای در مسجد الحرام
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نگرشی دیگر به حجاب

این پاورپوینت شامل نگرش دیگری به حجاب می باشد.

 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات