پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

فضائل

خوش بینی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
داستان دو خواننده مشهور
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
کنترل خشم
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
مهارت مقابله با استرس
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
خوش اخلاقی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
امام حسین در کتب اهل سنت و وهابیت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تو را سپاس میگویم
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
بصیرت و معرفت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
مهر مادر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات