پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

نتیجه جستجو

عنوان تاریخ ایجاد دانلود
آخرین درس معلم 06-30-1398
خاک 06-30-1398
عنکبوت 06-30-1398
پرواز غازها 06-30-1398
آرزوها 06-30-1398
کاسه چوبی 06-30-1398
چشمها را باید شست 06-30-1398
خودکشی 06-30-1398
شبگرد 06-30-1398