پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

نتیجه جستجو

عنوان تاریخ ایجاد دانلود
آخرین درس معلم 07-27-1398
خاک 07-27-1398
عنکبوت 07-27-1398
پرواز غازها 07-27-1398
آرزوها 07-27-1398
کاسه چوبی 07-27-1398
چشمها را باید شست 07-27-1398
خودکشی 07-27-1398
شبگرد 07-27-1398