پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

نتیجه جستجو

عنوان تاریخ ایجاد دانلود
آخرین درس معلم 03-05-1398
خاک 03-05-1398
عنکبوت 03-05-1398
پرواز غازها 03-05-1398
آرزوها 03-05-1398
کاسه چوبی 03-05-1398
چشمها را باید شست 03-05-1398
خودکشی 03-05-1398
شبگرد 03-05-1398