پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

اهل سنت

خدمات متقابل ایران و اسلام
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سیاست اسلام و ایران بعد از پیامبر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سقط حضرت محسن از منظر اهل سنت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
حجة الوداع
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شبهات فاطمیه
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
عاشورا از دیدگاه اهل سنت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
روایت دوازده جانشین
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تحلیل حدیث ثقلین
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
امام حسین در کتب اهل سنت و وهابیت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات