پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

ادعیه و زیارات

مناجات
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
دستان کوچک دعا 2
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
مناجات داوود
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
دستان کوچک دعا 1
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
مناجات
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
فرشته ها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
توحید عملی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تو را سپاس میگویم
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نجوایی با خدا
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات