پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

احادیث معصومین علیهم السلام

جملات پندآمیز
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تغذیه در آیات و روایات
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
خوابها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
احادیث تصویری
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سقط حضرت محسن از منظر اهل سنت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
حدیث من فارق علی فقد فارقنی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
حدیث علی ولیکم من بعدی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
حدیث علی مع الحق
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
حدیث علی اولی الناس بکم بعدی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات