پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

زندگی

بعد از یک زمستان طولانی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نجّار پیر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
کمی آرامتر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
ابیات زندگی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
دنیای بهتر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
زندگی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
خاطرات را بشمار
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
آغاز زندگی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
هدف و برنامه زندگی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات