پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

فرزندان

معجزه زندگی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
کودکان خیابانی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
اهمیت دوره جوانی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
آموزش نماز به فرزندان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تربیت دینی فرزندان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تربیت فرزندان در مکتب اهل بیت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
اغراض پدر از امر و نهی فرزندانش
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
جشن تکلیف
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات