پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

ادبیات

آرزوها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
خدایا تو قلب مرا می خری؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
 ایمان زمین
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نوح و کشتی‌اش
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
بدرود تابستان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
پیام های نجات بخش
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
زندگی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
جملات پندآمیز
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
خاطرات را بشمار
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات