پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

داستان

آخرین درس معلم
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
عنکبوت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
کاسه چوبی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
خودکشی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شبگرد
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
همراه شو
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
رفتار مودبانه
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
لاک پشت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
یک لیوان شیر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات