پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

شعر

کمی آرامتر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
ابیات زندگی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شعری برای بانوان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شعری برای امام زمان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
عادل الهی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شعری برای امام زمان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
چه حد است میزان انعام امام حسین؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شعر مدرسه عشق
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نای توحید
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات