پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

انسان

آفتابگردان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
چشم انسان فریب می خورد
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
آدم و میکروب ها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شباهت خوراکیها با بدن انسان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
انسان موجود قدرتمند
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
دوستی و دوست یابی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
خلقت انسان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
هدیه خدا به انسان ها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
مراحل خلقت انسان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات