پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

تبری

سب و لعن
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نظر امیرالمومنین راجع به خلفاء
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
کتاب الفتن
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
فحش صحابه به امیرالمومنین
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
انتخاب عمر توهین به شعور مردم
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
ازدواج با محارم از دیدگاه مخالفان اهل بیت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات