پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

حرفه و هنر

عکاس هنرمند
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
انسان های غیر واقعی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تصاویر و نقاشی از کشاورزان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
هنر عکاسی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تصاویر تزئیناتی پارک ها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نقاشی روی دیوار
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نقاشی های سه بعدی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نقاشی شیشه اتومبیل
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نقاشی های سه بعدی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات