پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

فناوری نوین

شبکه IDS
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
قابلیت های پنهان گوگل
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
جرایم رایانه ای
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
آموزش پاورپوینت2010
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
دوره آشنایی با کامپیوتر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تحلیل شبکه BBC فارسی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
آسیب شناسی ماهواره
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
ماهواره و مضرات آن
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شبکه ماهواره ای فارسی1
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات