پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

مدیریت

تصمیم های چندهدفی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
قانون هشتاد بیست
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
مدیریت زمان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
اخلاق مدیریت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
مدیریت رفتار سازمانی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات