پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

احکام تقلید

احکام تقلید

در این بخش با احکام تقلید آشنا می شوید.

پیروی از خوبان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تقلید و اجتهاد
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تقلید
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
احکام تقلید
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
چرا تقلید؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات