پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

احکام خمس

احکام خمس

در این بخش با احکام مربوط به خمس آشنا می شوید.

خمس واجب فراموش شده
  • دانلود
  • مشاهده
  • جزییات