پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

احکام روزه

احکام روزه

در این بخش با احکام مربوط به روزه آشنا می شوید.

روزه و احکام آن
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
اعتکاف 2
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
روزه
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
اعتکاف 1
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات