پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

احکام طهارت

احکام طهارت

در این قسمت با احکام وضو، غسل و تیمم و احکام آب ها آشنا می شوید

زیر موضوعات