پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

احکام آبها

احکام آبها

در این بخش با احکام آب ها آشنا می شوید.

آب ها
  • دانلود
  • مشاهده
  • جزییات