پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

قرائت نماز

قرائت نماز
قرائت سوره در نماز
  • دانلود
  • مشاهده
  • جزییات
قرائت صحیح
  • دانلود
  • مشاهده
  • جزییات