پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

غدیر خم

عید غدیر خم
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تواتر حدیث غدیر توسط اهل سنت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
آیه ابلاغ
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
مسابقه غدیر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
عید غدیر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
بیعت خلفا ناحق با امیرالمومنین در غدیر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
آیه اکمال
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
احتجاج امیرالمومنین به حدیث غدیر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
غدیر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات