پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

نوروز

تاریخچه نوروز
  • دانلود
  • مشاهده
  • جزییات
تصاویر عید نوروز
  • دانلود
  • مشاهده
  • جزییات
تاریخچه نوروز
  • دانلود
  • مشاهده
  • جزییات