پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

پرسش و پاسخ

زیر موضوعات

گفتگو با پیامبر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
با امام حسین تا کجا؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
چرا خداوند ما را خلق کرد؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
عمر ما چگونه می گذرد؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
هدف از خلقت انسان
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
کارایی پول
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
چرا روی زمین آمده ام ؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
اینجا کجاست؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
برای رضایت امام زمان چه کاری انجام دهیم؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات