پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

زیبائی های برف
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سپیدار
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تصاویر انگشتی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
روستای میمند
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
ستاره های دریایی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تصاویر غروب آفتاب
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
شهر توکیو
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
راه بهشت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تصاویر شهر رم
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات