پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

عشق مادر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
دنیای رنگی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
معجزۀ باران
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سَم
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
کلبه سوخته
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
هدیه عید
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
چرا من؟
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
درخت
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
گنجشک
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات