پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

کوزه ها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نگاهی دیگر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
قلوه سنگ ها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
همدردی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
پُل
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
طناب
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
ادیسون
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
تصاویر زیبای میوه آرایی
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
لیوان آب
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات