پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : یا علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .  اصول كافي ، ج 1 ، ص 30

تصاویر خارق العاده
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
قورباغه ها
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
عکاس هنرمند
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
حکیم و پادشاه
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
سازه های بلوری
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
نجّار پیر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
جانوران
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
خدمات متقابل ایران و اسلام
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات
دو برادر
 • دانلود
 • مشاهده
 • جزییات